CERTIFIKÁCIE
Ponúkame služby certifikované v oblasti kvality a bezpečnosti produktu

INTERNET CZ, a. s.

ČSN EN ISO 9001:2016 Certifikácia

Spoločnosť INTERNET CZ, a. s. zaviedla a používa systém riadenia kvality (QMS) pre registráciu doménových názvov, webhosting, serverhosting, cloudové službyemailové služby.


ISO 27001:2014 Certifikácia

Spoločnosť INTERNET CZ, a. s., zaviedla a používa systém riadenia kvality (QMS) pre registráciu
doménových názvov, webhosting, serverhosting,
cloudové službya emailové služby.

 


Certifikovaný registrátor .CZ domén pre maloobchod

Spoločnosť INTERNET CZ, a. s. , bola združením
CZ.NIC, správcom českej národnej domény,
v procese certifikácie registrátorov .cz domén ocenená plným počtom piatich hviezdičiek.

 

EURid Code of Conduct

FORPSI spĺňa prísne pravidlá registrácie .eu domén požadované Kódexom správneho chovania registrátora .eu domén (Code of Conduct. Spoločnosť INTERNET CZ, a. s., sa tak stala jediným obhajcom tohto titulu v Českej republike.

 

 

ARUBA S.p.A.

ISO 9001:2008 Certifikácia
Poskytovanie služieb dátového centra (dedikované servery, virtuálne servery, cloud computing, housing, hosting, email, vzdialené zálohy, systém Disaster Recovery a digitálizácia dokumentov) a súvisiacej technickej podpory aj prostredníctvom call centra. Dizajn softvéru a jeho vývoj pre webové a cloudové riešenia.

ISO 27001:2013 Certifikácia
Poskytovanie služieb datacentra (dedikované servery, virtuálne servery, Cloud Computing vo variantoch: IaaS, SaaS a PaaS; housing, hosting, elektronická pošta, vzdialené zálohovanie, systém Disaster Recovery a digitalizácia dokumentov "conservazione sostitutiva") a súvisiacej technickej podpory. Správa a údržba serverov, pracovných staníc, počítačových sietí a súvisiacich bezpečnostných systémov a zariadení.

ARUBA PEC S.p.A.

ISO 9001:2008 Certifikácia
Poskytovanie a vývoj: elektronická pošta - bežná a overená certifikátom (PEC), elektronické podpisy, biometrický podpis a iné technologické riešenia pre pokročilé elektronické podpisy, služby certifikačnej autority spolu s pridruženými službami vyhotovovania čipových kariet - Smart card, digitalizácia dokumentov (conservazione sostitutiva) a poskytovanie zákazníckej podpory.

ISO 27001:2013 Certifikácia
Poskytovanie: elektronická pošta - bežná a overená certifikátom (PEC), elektronické podpisy, biometrický podpis a iné technologické riešenia pre pokročilé elektronické podpisy, služby certifikačnej autority spolu s pridruženými službami vyhotovovania čipových kariet - Smart card, digitalizácia dokumentov (conservazione sostitutiva) a poskytovanie zákazníckej podpory.

ACTALIS S.p.A.

ISO 9001:2008 Certifikácia
Návrh, vývoj, poskytovanie a podpora v oblasti služieb založených na public key infrastructure (PKI) alebo služieb súvisiacich s IT bezpečnosťou. Návrh, vývoj, poskytovanie a podpora služieb digitálneho podpisu, biometrického podpisu a ostatných technologických riešení pre pokročilý digitálny podpis a vzdialený podpis. Služby elektronickej pošty overenej certifikátom (PEC). Konzultácie v oblasti ICT. Uvádzanie na trh, inštalácia a podporné služby pre HW a SW produkty súvisiace s IT bezpečnosťou. Výroba a úprava kariet s mikroprocesorom (Smart card).

REZERVUJTE SI NÁVŠTEVU

Navštívte naše datacentrum - radi Vás po ňom prevedieme.

Naše datacentrá sú otvorené pre návštevy. Rezervujte si prehliadku.
 
 

Certifikácie - INTERNET CZ, a.s.

Certifikácie - ARUBA S.p.A.

Certifikácie - ARUBA PEC S.p.A.

Certifikácie - ACTALIS S.p.A.

Partneri:
Zákaznícka linka: (+421) 02/526 23 007
Fakturácia: (+421) 02/526 23 009
contactsKontaktujte nás
Book a visit to one of our Data CentersZarezervujte si návštevu
Download the Data Center brochureStiahnutie
brožúry
aruba.it