REZERVUJTE SI NÁVŠTEVU DATACENTRA
Vyberte datacentrum, ktoré vás zaujíma a objednajte si jeho návštevu

 

REZERVUJTE SI NÁVŠTEVU DATACENTRA

Datacentrum DC CZ1


Datacentrum DC IT1


Datacentrum DC IT2

 

Chcem navštíviť*:
Od pondelka do piatka:Potvrdzujem, že som si prečítal Zásady spracovania osobných údajov vydané v súlade s Článkom 13 Európskeho nariadenia 2016/679 a súhlasím so spracovaním osobných údajov pre účely stanovené v dokumente pre riadne splnenie zmluvných záväzkov.
Potvrdzujem, že som dovŕšil/a vek minimálne 16 rokov v súlade s platnými zákonmi štátu, v ktorom sídli poskytovateľ služby.
Vložte bezpečnostný kód:
 Security code

* povinný údaj
Partneri:
Zákaznícka linka: (+421) 02/526 23 007
Fakturácia: (+421) 02/526 23 009
contactsKontaktujte nás
Book a visit to one of our Data CentersZarezervujte si návštevu
Download the Data Center brochureStiahnutie
brožúry
aruba.it